Thanh Thảo

Cảm ơn trung tâm đã hướng dẫn tôi làm kem rất ngon, bây giờ tôi đã “ghi điểm” trong mắt gia đình nhà chồng. Từ khi chọn khóa học chỉ cách làm kem đặc biệt này, tôi dự định mở quán kinh doanh với hy vọng thành công rất cao!